O nás

Firma Jozef Molčány – MONY bola založená v roku 1998. Od svojho vzniku pôsobí v Huncovciach, kde sa nachádza aj predajňa.
Od roku 2004 sú v našej ponuke plastové okná, garážove brány, žalúzie, parapety a sieťky.
Cie­ľom firmy je po­sky­to­vať svo­jím zá­kaz­ní­kom kva­lit­né služ­by na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni a zároveň kvalitné a moderné produkty.
Plastové okná a dvere